Zajímavosti

Víte, že...?

Naši svatí patroni

u příležitosti Noci kostelů 10. června 2022 se konala výstava, která představila naše svaté patrony, kteří se nacházejí v kostele Panny Marie Sněžné. Pojďte se s nimi seznámit i vy: Naši svatí.


Kostel Panny Marie Sněžné,

aktivity a blízké okolí ve fotografiích Člověk a víra


Výstavba kostela

Filiální kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách byl vystavěn na místě starší zděné kaple v roce 1798 nákladem zdejších dobrodinců.


Ostatky sv. Jana Sarkandra

byly vloženy do obětního stolu v r. 2006.  Sv. Jan Sarkandr


Plastika Panny Marie

 nacházející se nad hlavními vchodovými dveřmi kostela je soškou Rodičky Boží Panny Marie z roku 1717. Z dochovaných pramenů, vedených arcibiskupskou konsistoří v Olomouci (sg. G 3 a E IV c 56/5), vyplývá, že již v první třetině 18. století se drobná plastika Panny Marie  těšila značné úctě. Jedna z listin uvádí,   že stála při cestě na rozhraní Lotrinkovic a Staříče a za neznámých okolností byla poničena. Zpráva dále uvádí, že soška Panny Marie je z dobrého materiálu a "foyt, bůrmister a czela obec Lisůwska" se zavazují, aby soška Panny Marie stále a v dobrém stavu se zachovati měla, kterémužto povolení vydala hlavní konsistoř v Olomouci a sošku později posvětil místecký děkan Augustin Kutscha. Stalo se tak 13. listopadu 1809.


V roce 2020 dostal kostel P. M. Sněžné nová okna. Co znázorňují:

bílomodré - Panna Maria jako "Pramen zahradní", "Studna vody živé"; červenožluté - Panna Maria "čistá jako žhnoucí slunce", zelenobílé - Panna Marie jako "Libanonský cedr", "Strom Jesse"; modrobílé - Panna Maria jako "Krásná jako luna"; žlutobílé - Nanebevzetí Panny Marie


Amatérský film o opravách kostela P. M. Sněžné z r. 1962

tento film byl představen na Podvečerech s kamerou v Chlebovicích Klubem filmových amatérů. Film.Kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově byl dovezen v roce 1965 ze hřbitova v Ostravě, který se rušil. Zajistil Jan Procházka (na foto vlevo vzadu), s dopravou pomohli Vojtěch Zabloudil (na foto 2.zleva vzadu) a Josef Socha st.              Vysvěcen v r. 1965.


V České republice jsou kostely Panny Marie Sněžné na těchto místech:

Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1

Kostel Panny Marie Sněžné - Olomouc

Kostel Panny Marie Sněžné - Velké Karlovice

Kostel Panny Marie Sněžné - Provodov