Farní společenství

Kostel bez farního společenství by nebyl tím čím je, nebylo by zaznamenáno spoustu aktivit... Modlitby našich předků určitě mají přesah do naší doby a do našich rodin. Nezapomínejme na ty, kdo se zasloužili o vznik kostela Panny Marie Sněžné, o jeho rozvoj i na ty, kdo převzal kormidlo jeho plavby.

Každá farnost má svůj příběh, vítejte v tom našem...