Kostel

Kostel Panny Marie Sněžné Lysůvky

Pamatuj Láskyplná Panno Maria, že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho, kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou pomoc, kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám, Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím.
Já kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.
Amen. 
"MEMORARE" sv. Bernarda