Aktuality

Rubrika přináší akce proběhlé i akce, na které se těšíme...

V roce 2023 si připomínáme 225 let posvěcení našeho kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách.

Pravidelná modlitba růžence v našem kostele

V letošním roce jsme se připojili jk modlitbě růžence v rámci Fatimského dne. V našem kostele Panny Marie Sněžné se scházíme k modlitbě růžence vždy     13. v každém měsíci v 17.30 hod. Modlitba probíhá za naše rodiny a blízké, za mír ve světě, za naše obce a za ostatní potřeby. Ze svědectví víme, že mnohé prosby již byly vyslyšeny.

"Nejsvětější Panna dává modlitbu v těchto posledních časech, které žijeme, takovou účinnost, že neexistuje problém tak těžký, ať světský nebo duchovní, osobní nebo rodinný ..., který by se nedal vyřešit pomocí růžence. Říkám vám, že neexistuje takový náročný problém, který bychom nevyřešili modlitbou posvátného růžence. "(sestra Lucia dos Santos z Fatimy)

Setkání farníků 5. 11. 2023 - předkrmášové setkání farníků navštívil nový děkan P. Kazimír Buba. Zpestřením bylo i povídání o dřívější tradici "fakulování".Pouť do Florencie, Říma a Assisi

Ve dnech 27. 8. - 2. 9. jsme se zúčastnili poutě pořádané místeckou farností. Farní společenství Lysůvek a Zelinkovic zastupovala celkem 7 účastníků. Úžasná pouť plná zážitků, z které budeme dlouho žít. Tolik krásy, tolik svatých, tolik zážitků...určitě se podělíme o zážitky na nejbližším setkání farníků. Foto z poutě.


Pouť v Lysůvkách

 V neděli 6. 8. 2023 proběhla v našem kostele poutní mše svatá s následným posezením u kostela. Domácí koláče, medové i jiné občerstvení nabízelo místní farní společenství. Poutníky neodradilo ani nepříznivé počasí. Hlavním celebrantem mše svaté byl děkan farnosti O. Daniel Vícha. FOTO.LYSCAMINO 2023

Poutní cesta uskutečněná 17.6. je za námi. Všichni účastníci si to užili. Během jediného dne (od východu po západ slunce) jsme navštívili 6 obcí, ušli 46.000 kroků - 28,5 km.Zjistili jsme, že když docházejí síly, tak ji dostaneme... No prostě úžasné, posuďte sami: FOTO.


  NOC KOSTELŮ I V NAŠEM KOSTELE Panny Marie Sněžné na Lysůvkách

2. června proběhla opět po roce v našem kostele Noc kostelů. Foto a foto z Člověk a víra.


Byli jsme v MARIAZELL!

Dne 13. května 2023 jsme se zúčastnili farního zájezdu do Mariazell, poutního místa, které je spojeno i s naším kostelem Panny Marie Sněžné (obraz nad hlavním oltářem). Cestou jsme navštívili klášter v Lilienfeld. FOTO.


...a vyšla SNĚŽENKA

O Velikonocích se stal zázrak. I u nás na Lysůvkách se zázraky v tomto čase dějí. V roce 2022 jsme spouštěli naše webové stránky a v letošním roce spatřila světlo světa naše první SNĚŽENKA - občasník našeho farního společenství. Jak se to povedlo, můžete shlédnout: SNĚŽENKA 1.Farní ples v Místku

Zúčastnili jsme se Farního plesu v Místku. Prezentace z našeho farního společenství se vydařila. Foto: Člověk a víra.


Májová pobožnost

V neděli 7. května v 15.00 hod. se uskutečnila Májová pobožnost  na Lysůvkách . Z důvodu nepříznivého počasí se pobožnost konala v kostele Panny Marie Sněžné.  Pro účastníky Májové pobožnosti bylo po skončení přichystáno občerstvení na místním hřišti.

Setkání farního společenství Lysůvek a Zelinkovic 26. 2. 2023

Povídání  K. a J. Lepíkových o pouti do Santiaga de Compostela bylo úžasné. Řekli jsme si o našich letošních plánech a shlédli jsme scénku "Lysůvského naivního divadla" Starosti svaté rodiny. Opět jsme si to užili! Foto.


Tříkrálová sbírka 2023 v obcích Lysůvek a Zelinkovic probíhala od 3. 1.. Koledníci se vydali do 4 úseků našich obcí. Foto.

26. 12. se konala premiérová akce

LYSŮVSKÉ VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Foto z akce.

Adventní doba 2022 v našem kostele není jen očekávání narození Spasitele, ale i čas kostelních i mimokostelních aktivit farníků. Foto.

Farní ples

18.02.2023

Dne 11. února jsme se zúčastnili Farního plesu. Za farní společenství jsme vystoupili se scénkou Putování svaté rodiny.