Aktuality

Rubrika přináší akce proběhlé i akce, na které se těšíme...

Pravidelná modlitba růžence v našem kostele - přijďte 13. července          v 17.30 hod.

V únoru 2023 jsme se připojili jk modlitbě růžence v rámci Fatimského dne. V našem kostele Panny Marie Sněžné se scházíme k modlitbě růžence vždy  13. v každém měsíci v 17.30 hod. Modlitba probíhá za naše rodiny a blízké, za mír ve světě, za naše obce a za ostatní potřeby. Ze svědectví víme, že mnohé prosby již byly vyslyšeny. "Nejsvětější Panna dává modlitbu v těchto posledních časech, které žijeme, takovou účinnost, že neexistuje problém tak těžký, ať světský nebo duchovní, osobní nebo rodinný ..., který by se nedal vyřešit pomocí růžence. Říkám vám, že neexistuje takový náročný problém, který bychom nevyřešili modlitbou posvátného růžence. "(sestra Lucia dos Santos z Fatimy)

Lysůvky mají hrníčky!

Farní společenství má hrníčky - výtěžek z prodeje těchto plecháčků (2dcl) podpoří vznik knihy o kostele Panny Marie Sněžné v Lysůvkách "Pod ochranou tvou...".

Prodej vždy po mši svaté v sakristii (neděle a čtvrtek). Počet kusů omezen. Cena hrníčku: 300 Kč.


LYSCAMINO 2024

LYSCAMINO -  8.6. jsme organizovali již 2. ročník pěší poutě. Letošní trasa: Lysůvky, Místek kostel Sv.Jakuba-mše, Lidový dům-účast na chválách Školy Ducha svatého, Příroděnk a Včelí obchůdek-film o životě včel, -Kostel Všech svatých, Klášter Boromejek, Kaple Bahno, Hodoňovice - kostel, Palkovice - kostel, Chlebovice - kostel, Lysůvky.  Foto z akce LYSCAMINO 2024.