Moudrosti

Moudrost je dcerou zkušeností. (Leonardo da Vinci)

Zaujalo naše farníky:

Charlie Chaplin (herec)

"Když vidíš měsíc, vidíš krásu Boha...Když vidíš slunce, vidíš Boží sílu... Když vidíš zrcadlo, vidíš nejlepší boží stvoření. Tak mi věřte: Všichni jsme turisté, Bůh je naše cestovní kancelář, která již definovala naše trasy, rezervace a destinace... důvěřujte si a užívejte si života. Život je jen cesta! Proto žiješ dnes, protože zítra můžeš být jen vzpomínkou..."


G. K. Chesterton (spisovatel)

"Když jsem se stal katolíkem, stal jsem se o dva tisíce let zkušenějším."

L. N. Tolstoj (filosof a spisovatel)

"Jestliže už nevěříš v Boha, ve kterého jsi kdysi věřil, je to náznak toho, že v tvé víře nebylo něco v pořádku. Měl by ses proto velmi snažit Boha lépe poznat."

Origenes (starověký křesťanský autor)

"Přírodu a Bibli je třeba číst současně."

Paul Sabatier (chemik, nositel Nobelovy ceny)

"Přírodní jevy a náboženství mohou proti sobě stavět jen lidé, kteří se nevyznají ani v přírodních vědách, ani v teologii."

Blaise Pascal (matematik, fyzik a filozof)

"Nejvyšší schopností rozumu je připustit, že existuje něco, co ho překonává."

"Nevěřící říká: zanechal bych svých špatných rozkoší, kdybych měl víru. Ale já odpovídám: měl bys víru, kdybys zanechal špatných rozkoší."

Bratr Amadeus

"Chceš-li slyšet něžný Otcův hlas, všechno ostatní musí umlknout."

Nguyen Van Thuan

"Čím více jsi zaneprázdněn, tím více potřebuješ přemýšlet, studovat a modlit se. Jen tak nalezneš pokoj."

Vladimír a Jitka Sadkovi (Katolický týdeník)

"Vnitřní klid záleží na tom, jak s vámi osud - Bůh - zachází. Naprosto nejdůležitější ale je žít v parametrech lásky. Cesta k Bohu totiž vede skrze lásku k druhému člověku."

"...kdyby člověk žil jen v permanentním štěstí, nic by nedokázal. Vždy musí zažít i něco smutného a pak se uvidí - buď ho to rozdrtí nebo posune dál. V židovské teologii se tomu říká "tresty z lásky" Člověk na základě toho vyzrává. Začne alespoň trochu vnímat, jak na něho působí Boží existence."

"Křesťanství i židovství se shodují v tom, že se nesmí činit dobro v očekávání ráje budoucího světa. Dobro se musí dělat pro dobro samé."

"Zadarmo nelze očekávat velké dary. Úzká cesta stojí námahu."

Eva Pilarová - zpěvačka (Katolický týdeník)

"Vážím si každého dne, každé chvilky."

"Smrt je přece zákonitá součást života, to bych se musela bát v první řadě žít."

"Když bude dobro v nás, bude i kolem nás..."

"Dobro buď v sobě máte, nebo nemáte. Pokud ho nemáte a chcete ho mít, pak je jediná cesta: poprosit o milost Pána Boha."

Plk. Petr Uruba - válečný pilot (Katolický týdeník)

"Zákon Ducha Božího: Miluj svého bližního a dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Milosrdenství. A za každých okolností pomáhat jeden druhému."

"Prohráli jsme bitvu, ale válku vyhrajeme. To platí i pro život."

Milan Uhde - spisovatel

"Člověk má být sám sebou a převzít za to plnou odpovědnost."

Jiří Pavlica - zpěvák (Katolický týdeník)

"Ano, objevování Boha je nikdy nekončící příběh, není to tak, že teď je mi to všechno jasné, teď jsem na to dobře. Naopak si myslím, že právě v okamžiku, když si člověk řekne, že je fakt dobrý, se zrovna nachází v nejhorším bodě. Myslím si, že právě tehdy, když o sobě člověk pochybuje, bývá na správné cestě."

MUDr. Ladislav Kubíček - kněz

"... i když si člověk ledacos nadrobil sám svou "chytrostí", jakmile se vrátí do Otcova náručí a znovu mu upřímně řekne, že chce plnit jen a jen jeho vůli, tak je zase všechno v pořádku. Otec má pro nás vždycky krásný plán, třebas i v rámci našeho původního zpackání. Tak žádný strach."

"...co se týče času, buďme rádi, že ho nemáme víc. Budeme mít co dělat vyúčtovat ten, co máme! Žádné výmluvy. Bůh nám ho dal přesně tolik, kolik k danému úkolu potřebujeme. Jen se klidně snažme si ho hezky podle vůle Boží rozdělit a nechtějme ho víc."

"Pokus se odpustit všem, kteří ti křivdí a upřímně poděkuj Pánu Bohu za tenhle kříž. Uvidíš, co se bude dít."

"Nekritizujte, Panna Maria taky nikoho nekritizovala, a tak vy, která nosíte jeho jméno, se snažte být toho jména hodna. Nekritizujte!"

"Všude na světě jsou vlci a překážky a všude na světě je cesta do nebe strmá a jeho brána úzká."

JUDr. Josef Plocek (Katolický týdeník)

"Pokud chcete pořádně dělat ekonomiku, musíte znát etiku a morálku, protože bez toho ani právo, ani ekonomika nemohou fungovat."

Josef Pleskot - architekt (Katolický týdeník)

"Ať dělá člověk cokoliv, dělá to buď s láskou, nebo bez ní. A je-li cokoliv děláno s láskou, je už v tom obsažen křesťanský étos. Na díle je to potom pravděpodobně znát. S láskou musí být i projektováno. Zdá se mi, že naše společnost se něčeho vzdala: smysluplné práce a spirituality, která s ní nutně souvisí a propojuje ji.

Mám dojem, že chceme všechno zadarmo, bez dřiny, a zlobí mě, že si málo vážíme toho, co práce spolu s vírou dávala a znamenala."

Michal Hrůza - zpěvák (Instinkt)

"Pro někoho je v životě nejdůležitější láska, pro jiného víra, úspěch v práci nebo peníze. Pro mě momentálně stojí nade vším štěstí. Může to znít banálně nebo příliš obecně, ale být šťastný, tady a teď je podle mne nejvíc, čeho člověk může ve svém životě dosáhnout. Ten pocit, kdy si uvědomujeme lásku, víru, pokoru i uznání sebe sama, uznání druhého, toleranci a všechny ty věci kolem. Principem štěstí je prostě cítit tohle všechno dohromady."

"Už název desky Sám se sebou charakterizuje moment, kdy zvolníme, zastavíme se a zamyslíme. Sami. Sami se sebou. Nebo nad sebou? Zamyslíme se hlouběji nad sebou, nad svým životem a ponoříme se do svých myšlenek a pocitů. V každodenním běhu jsme tak moc zavaleni informacemi a prací, že už těžko rozeznáváme, co je skutečné dobro a co se jako dobro jen tváří. Naše hodnoty jsou zmatené a my taky."

František Tomášek -kardinál

"Zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana."

Jean Vanier - zakladatel hnutí Archa (Katolický týdeník)

"Být sám sebou. A jediný způsob, jak to udělat, je být naplno člověkem."

Jan Tříska - herec

"V Bibli je příkaz "Neboj se" 365x. Myslím, že záměrně. Je to připomínka na každý den, abychom žili beze strachu. Protože jen tak skutečně žijeme."

Jiří Voskovec - herec

"... čtěme Bibli, tam to všechno je..."

Libertas - svoboda

"Liberální demokracie i tržní ekonomika jsou blahodárné, pokud ovšem respektují jisté meze. Jinak degenerují. Co tvoří jisté meze? Je to celkem prostá moudrost, mravnost a dodejme - zbožnost, třeba jen tušená. Toto je už více než 100 let poselstvím sociálních encyklik a sociální nauky církve."

J. Cukr - jezuita

"Utrpení je skutečnost, kterou musí člověk přijmout. Je to záležitost duchovního života. Síla člověka je v tom, že dovede přijmout všechno, co život přináší, ať už dobré nebo zlé."

Martini - kardinál

"Je stále čas doufat, důvěřovat a milovat. Všechno pomine, ale láska zůstává. Nebudeme zklamáni.

Max. Planck (fyzik)

"Nejupřímnějším důkazem pro soulad náboženství s přírodními vědami i při hluboce kritickém posuzování je historická skutečnost, že právě největší přírodovědci všech dob, muži jako Kepler, Newton, Leibniz, byli proniknuti hlubokou zbožností. Na počátku naší kulturní epochy byli dokonce pěstitelé přírodních věd a strážci náboženské víry jedny a tytéž osoby."

Alexis Carrel, nositel Nobelovy ceny za fyzologii a medicinu

"Modlit se není větší hanbou než pít a dýchat. Člověk potřebuje Boha jako potřebuje vodu a kyslík."

Albert Einstein (nositel Nobelovy ceny za fyziku)

"Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum."

Hermann Staudinger, nositel Nobelovy ceny za chemii

"Ve vědě přicházíme k hranici, kde končí přírodovědecký výzkum a musí se uplatnit víra každého z nás. Toto poznání, že život je zázrak, by nás mělo vést k tomu, že si budeme života více vážit."

P. Antonín Šuránek

"Netaž se o radu toho, kdo se nemodlí."

Jan Twardovski

"Když se modlíš, musíš počkat - všechno má svůj čas... je třeba stále prosit - nevyslyšené v budoucnu dozrává. Nemodli se, pokud čekat neumíš.