Chlebovice, Staříč

Co zajímavého najdete v okolních obcích?

Chlebovická medová stopa

Naučná stezka s poznáváním oboru včelařství a zajímavými místy Chlebovic. Stezkou doprovází včelka Medulinka a zpestřuje trasu svými kvízovými otázkami, jejíž odpovědi si návštěvník zaznamenává do hrací karty Medovky, kterou si vyzvedl v dřevěné schránce u Včelařského naučného areálu v Chlebovicích.

Stezka vznikla u příležitosti 25 let trvání včelařského muzea a 700 let znovuobnovení obce Chlebovice a posvětil ji děkan místecké farnosti P. Daniel Vícha.

Zajímavosti: na 5 místech : 12 oborů včelařství a 12 zajímavých míst Chlebovic; stezka otevřena 22. října 2020; vše na www.medovastopa.cz


Kostel sv. Cyrila a Metoděje Chlebovice

Vystavěn roku 1862 a vysvcen v roce 1863 na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Roku 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou - ledováním. Farnost Chlebovice

 


Památník Marie Goretti

Svatá Maria Tereza Goretti je italská mučednice (1890-1902), která je první svatou 20.  století.

Autorem myšlenky zbudování poutního místa a jeho realizátorem je P. Martin Kudla.

Památník vyzdvihuje myšlenky čistoty vztahu a byl zde postaven 13. 4. 2013.

Autorem sochy je řezbářka a výtvarnice Jana Vytřasová.


Kostel nalezení svatého Kříže ve Staříči

Pochází ze 16. století. Roku 1757 byla zbudována věž, v roce 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. Farnost Staříč