Byli jsme u toho

Tato rubrika představuje v obrazech nejen některé naše aktivity v místě i mimo něj, ale i aktivity naší farnosti, kterých se zúčastňujeme. Seznamuje s místy, které jsme navštívili, ať společně či jednotlivě. Na všech místech našich farníků zaznívají modlitby nejen za sebe, za své blízké, farnost, obec, mír...

2022

7. srpna - poutní mše svatá s posezením u kostela. Poutní mše.

31. července - předpouťové setkání farního společenství. Kromě ostatního programu jsme plánovali přípravu blížící se poutě. Setkání.

10. června - Noc kostelů - Kostel Panny Marie se představil návštěvníkům premiérově s programem: výstava "Svatí patroni Lysůvek" a "Kostelní zajímavosti", program "K TOBĚ SE UTÍKÁM".  Během večera bylo možné vkládat prosby do připravené nádoby. Mše za vložené prosby se konala 23. června. Noc kostelů.

26. května -  Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše.

22. května - Májová pobožnost u kapličky na Lysůvkách. Po pobožnosti setkání farníků na hřišti. Pozvání přijali i ostatní návštěvníci "májové" . Zpestřením byla projížďka na koních. Májová.

13. - 14. května - Boží město - premiérový festival organizovaný všemi církvemi Frýdku-Místku. V rámci pomoci při ubytování vystupujících byla využita nabídka M. Knödlové pro skupinu Timothy.  Věříme, že její modlitba u místního kostela bude vyslyšena. Foto..

15. dubna  - křížové cestě městem na Velký pátek - společná akce farnosti Místek a Frýdek.

Únor - setkání farníků spojené se synodní diskusí.

Sběr materiálů, které se budou vkládat do kostelní věže sv. Jana a Pavla v Místku. Focení farníků proběhlo i na Lysůvkách. Covid ještě řádil, proto počet nebyl velký.

Leden - Tříkrálová sbírka - tři skupiny vykoledovaly pro Charitu 35721 Kč. ˇUsek 1 -10.823 Kč, úsek 2 - 7.250 Kč, úsek 3 - 17648 Kč.

2021

8. srpna - pouť s venkovním posezením. FotoČlověk a víra.

Kurz ALFA - účast na kurzu pořádaném místeckou farností. Na tomto kursu mnozí z účastníků začli chápat víru jinak.

28. -30. září  - zájezd - Pouť "Po stopách sv. Ludmily" pořádala farnost Místek (O.Daniel Vícha). Zúčastnili jsme se a poznali nádherné místa spojená především se sv. Ludmilou, od jejíž smrti uběhlo 1100 let. Fotogalerie

2020

Srpen - pouť

Srpen - v roce 2020 se budovala v Chlebovicích naučná stezka Chlebovická medová stopa. Slavnostní požehnání tohoto díla proběhlo na Včelařských slavnostech. Požehnání provedl děkan místecké farnosti O. Daniel Vícha. Fotogalerie.

2019

15. - 17. října - zájezd do severních Čech.

10. - 14. listopadu - pouť  do  Říma u příležitosti 30 let svatořečení sv. Anežky České.

2018

Září - 85 let L. Zabloudilová

2017

Fatima - 100 let  zjevení P. Marie. Fatima 2017.

2014

16. 12. M. Carbolová - 80 let

2013

7. 7. Křtiny.

2012

4. - 5. srpna - oslavy 300 let Lysůvek spojené s žehnáním obětního stolu a ambonu.  Materiály, které byly vydány u příležitosti oslav.

Červenec 2012 - primice O. Maria Račka v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

2011

Výměna kostelní báně. Foto.

2008

Duben - otevření nových prostor včelařského muzea v Chlebovicích a jeho posvěcení.

Květen - křtiny.

2006

Třetí adventní neděle v době oprav.

2006 - 2007

2005

Zájezd - Rajecká Lesná

2004

25. prosinec  Jitřní mše

2003

28. června - primice P. Martina Červenka v Místku.

Září - poděkování za úrodu.

2002

17. 7. - koncert - účinkoval M. Matoušek

2001

2000

Poděkování za úrodu.

27. srpna 50 let otce děkana Josefa Maňáka.

1999

Klášter sv. Faustyny

1998

První svaté přijímání - P. Zdeněk Šimíček.

200 let posvěcení kostela Panny Marie Sněžné na Lysůvkách s účastí biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Materiály k výročí.

10. 10 . - 17. 10. 1998 Medžugorje.

1997

3. - 11. 10. 1997 Medžugorje

Vánoce.

1996

Květen - pouť Krakow, klášter u sv. Faustyny.

24. 7.  Zájezd - Králíky, Klimkovice.

18. -22. 9. - zájezd do Rakouska, Německa, Švýcarska. Organizuje J. Sasýnová.

Listopad - adorace P. Zdeněk Šimíček.


Adorace - P. Karel Houdek.


Pouť do Křtin s žehnáním květin. 

1994

15. - 21. září - 6denní zájezd do Itálie. Organizuje J. Sasýnová. Florencie, Řím, Vatikán, Assisi, Benátky.

1992

3. - 9 . září - zájezd do LURD. Organizuje J. Sasýnová.

1990

80 let I. Doleželové - živý růženec.

1973

První svaté přijímání - P. Cyrila Vrbík.

1966

1966

Historické 1. sv.přijímání

Nezařazené 1. sv. přijímání