Byli jsme u toho

Tato rubrika představuje v obrazech nejen některé naše aktivity v místě i mimo něj, ale i aktivity naší farnosti, kterých se zúčastňujeme. Seznamuje s místy, které jsme navštívili, ať společně či jednotlivě. Na všech místech našich farníků zaznívají modlitby nejen za sebe, za své blízké, farnost, obec, mír...

2023

 26. února - setkání farníků - hřiště. Foto.

11. února jsme se zúčastnili Farního plesu v Lidovém domě v Místku. Za farní společenství jsme vystoupili se scénkou Putování svaté rodiny. Foto.

2022

Adventní doba v našem kostele. Foto.

26. 12. Premiérová akce Lysůvské vánoční koledování proběhla od 16.00 hod. Zazpívali jsme si koledy za doprovodu naší varhanice  Zdislavy Habrnalové. Po akci se mohli návštěvníci občerstvit teplými nápoji. Koledování.

4.12. První včelařská mše ve Frýdku-Místku se uskutečnila v neděli 4. prosince v 10.00 hod. v kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Konala se u příležitosti sv. Ambrože - patrona včelařů a u příležitosti 100. výročí narození p. Bohumíra Haleše - zakladatele včelařského muzea v Chlebovicích. Po mši proběhl před kostelem prodej medových i voskových výrobků a ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích videoprojekce se vzpomínkou na p. Bohumíra Haleše. Foto: Mše Místek (Člověk a víra) a Chlebovice.

12. 11.  Pro veřejnost jsme uspořádali v rámci krmáše akci Mezi nebem a zemí. Kapela SPOLEM předvedla pásmo písní a slova o radostech i starostech života. Mezi nebem a zemí.

6. 11. předkrmášové setkání farního společenství.  Setkání farníků spojeného s prezentací poutě do Lurd. Setkání.

22. 10. jsme se  zúčastnili zájezdu na Hostýn spojeného s účastí na bohoslužbě za P. Cyrila Vrbíka, který byl před 20 lety zavražděn v Dubu na Moravě. P. Vrbík působil na Lysůvkách v letech 1969 - 1976. 

6. - 20. 10. účast na kursu farnosti Místek - Jak prožívat mši svatou

22. října - pouť na Hostýn a Dubu na Moravě u příležitosti bohosluzby za P. Cyrila Vrbíka, který byl zde zavražděn před 20 let.

18. - 24. září - pouť do Lurd.  Pouť Lurdy.

7. srpna - poutní mše svatá s posezením u kostela. Poutní mše.

31. července - předpouťové setkání farního společenství. Kromě ostatního programu jsme plánovali přípravu blížící se poutě. Setkání.

10. června - Noc kostelů - Kostel Panny Marie se představil návštěvníkům premiérově s programem: výstava "Svatí patroni Lysůvek" a "Kostelní zajímavosti", program "K TOBĚ SE UTÍKÁM".  Během večera bylo možné vkládat prosby do připravené nádoby. Mše za vložené prosby se konala 23. června. Noc kostelů.

26. května -  Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše.

22. května - Májová pobožnost u kapličky na Lysůvkách. Po pobožnosti setkání farníků na hřišti. Pozvání přijali i ostatní návštěvníci "májové" . Zpestřením byla projížďka na koních. Májová.

13. - 14. května - Boží město - premiérový festival organizovaný všemi církvemi Frýdku-Místku. V rámci pomoci při ubytování vystupujících byla využita nabídka M. Knödlové pro skupinu Timothy.  Věříme, že její modlitba u místního kostela bude vyslyšena. Foto..

15. dubna  - křížové cestě městem na Velký pátek - společná akce farnosti Místek a Frýdek.

Únor - setkání farníků spojené se synodní diskusí.

Sběr materiálů, které se budou vkládat do kostelní věže sv. Jana a Pavla v Místku. Focení farníků proběhlo i na Lysůvkách. Covid ještě řádil, proto počet nebyl velký.

Leden - Tříkrálová sbírka - tři skupiny vykoledovaly pro Charitu 35721 Kč. ˇUsek 1 -10.823 Kč, úsek 2 - 7.250 Kč, úsek 3 - 17648 Kč.

2021

8. srpna - pouť s venkovním posezením. FotoČlověk a víra.

Kurz ALFA - účast na kurzu pořádaném místeckou farností. Na tomto kursu mnozí z účastníků začli chápat víru jinak.

28. -30. září  - zájezd - Pouť "Po stopách sv. Ludmily" pořádala farnost Místek (O.Daniel Vícha). Zúčastnili jsme se a poznali nádherné místa spojená především se sv. Ludmilou, od jejíž smrti uběhlo 1100 let. Fotogalerie

2020

Srpen - pouť

Srpen - v roce 2020 se budovala v Chlebovicích naučná stezka Chlebovická medová stopa. Slavnostní požehnání tohoto díla proběhlo na Včelařských slavnostech. Požehnání provedl děkan místecké farnosti O. Daniel Vícha. Fotogalerie.

2019

15. - 17. října - zájezd do severních Čech.

10. - 14. listopadu - pouť  do  Říma u příležitosti 30 let svatořečení sv. Anežky České.

2018

Září - 85 let L. Zabloudilová

2017

Fatima - 100 let  zjevení P. Marie. Fatima 2017.

2014

16. 12. M. Carbolová - 80 let

2013

7. 7. Křtiny.

2012

4. - 5. srpna - oslavy 300 let Lysůvek spojené s žehnáním obětního stolu a ambonu.  Materiály, které byly vydány u příležitosti oslav.

Červenec 2012 - primice O. Maria Račka v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

2011

Výměna kostelní báně. Foto.

2008

Duben - otevření nových prostor včelařského muzea v Chlebovicích a jeho posvěcení.

Květen - křtiny.

2006

Třetí adventní neděle v době oprav.

2006 - 2007

2005

Zájezd - Rajecká Lesná

2004

25. prosinec  Jitřní mše

2003

28. června - primice P. Martina Červenka v Místku.

Září - poděkování za úrodu.

2002

17. 7. - koncert - účinkoval M. Matoušek

2001

2000

Poděkování za úrodu.

27. srpna 50 let otce děkana Josefa Maňáka.

1999

Klášter sv. Faustyny

1998

První svaté přijímání - P. Zdeněk Šimíček.

200 let posvěcení kostela Panny Marie Sněžné na Lysůvkách s účastí biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Materiály k výročí.

10. 10 . - 17. 10. 1998 Medžugorje.

1997

3. - 11. 10. 1997 Medžugorje

Vánoce.

1996

Květen - pouť Krakow, klášter u sv. Faustyny.

24. 7.  Zájezd - Králíky, Klimkovice.

18. -22. 9. - zájezd do Rakouska, Německa, Švýcarska. Organizuje J. Sasýnová.

Listopad - adorace P. Zdeněk Šimíček.


Adorace - P. Karel Houdek.


Pouť do Křtin s žehnáním květin. 

1994

15. - 21. září - 6denní zájezd do Itálie. Organizuje J. Sasýnová. Florencie, Řím, Vatikán, Assisi, Benátky.

1992

3. - 9 . září - zájezd do LURD. Organizuje J. Sasýnová.

1990

80 let I. Doleželové - živý růženec.

1973

První svaté přijímání - P. Cyrila Vrbík.

1966

1966

Historické 1. sv.přijímání

Nezařazené 1. sv. přijímání