Buďte vítáni

na stránkách farního společenství Lysůvek a Zelinkovic, jehož život je soustředěn kolem kostela Panny    Marie Sněžné na Lysůvkách. Přinášejí nejen aktuální dění, ale pohledy do minulosti ať slovem  či obrazem, slova pro věřící či hledající...

Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku - kde je nenávist

odpuštění - kde je urážka

jednotu - kde je nesvornost

víru - kde je pochybnost

pravdu - kde je blud

naději - kde je zoufalství

radost - kde je smutek

světlo - kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše - ale těšil, po porozumění - ale rozuměl, po lásce - ale miloval.
Vždyť, kdo dává dostane, kdo odpouští, tomu je odpuštěno, kdo umírá, vstane k životu.

František z Assisi